Dedičské spory

Dedičské konanie a spôsob rozdelenia dedičstva často sprevádzajú spory nespokojných dedičov.

Univerzálna rada, ako sa im vyhnúť, neexistuje.

Platí však pravidlo, že vždy je jednoduchšie dohodnúť sa a vyhnúť sa tak dlhoročným súdnym sporom.

Notári, ktorí na základe poverenia príslušného okresného súdu prejednávajú dedičské konania, nemajú právomoc riešiť spory dedičov.

V prípade, ak počas dedičského konania vznikne spor, je vhodné obrátiť sa s vecou na mediátora.