Rodinná mediácia

Najväčším priestorom na uplatnenie mediácie sú rodinné vzťahy.

Mediácia tu ponúka citlivé riešenie konfliktov, s ktorými sa v každej rodine môžeme stretnúť. Je jednou z najrozšírenejších oblastí a rozlišujeme tu rozvodovú a rodinnú mediáciu.

V prípade rozvodov a vážne narušených rodinných vzťahov, kde treba brať do úvahy najmä záujmy detí, je mediácia možno poslednou možnosťou na zachovanie dobrých (alebo aspoň uspokojivých) rodinných vzťahov.

Cieľom mediácie pritom nie je zachrániť manželstvo, ale poskytnúť partnerom možnosť rozchodu kultivovaným spôsobom, s možnosťou prijateľnej komunikácie v budúcnosti.

Rodinná mediácia sa zaoberá riešením konfliktov, ktoré vznikli vo vzájomnom spolunažívaní členov rodiny (rodičia, deti, starí rodičia, atď.).

V tejto oblasti sa mediácia zaoberá spormi, ako sú rozvod (rodičovské plány, návštevy a podpora dieťaťa, rozdelenie majetku, neplatenie vyživovacieho prostriedku), otázky rodinných a partnerských vzťahov (očakávané správanie, finančné príspevky, spôsob komunikácie), ďalej sú to rodinné spory (nezhody rodiča a dieťaťa, manžela a manželky, domáce práce, pravidlá príchodov domov, úteky z domova), spolunažívanie (účty, očakávania, rozdelenie domácich prác).

 „Matka nesmie zaťahovať svoje deti do konfliktu s manželom.“ —  Józef Augustyn 1950 Mother’s should not include their children into conflict with husband.