Občianskoprávna mediácia

Oblasť občianskoprávnych sporov zahŕňa všetky spory, ktoré môžu vzniknúť porušením práv ľudí žijúcich v istých vzťahoch v danej lokalite.

Komunitné spory vlastníkov bytov vznikajúce z dohôd o údržbe majetku, narušených susedských vzťahov domácimi zvieratami, hlukom, parkovaním, chodením po cudzom pozemku, poškodzovaním cudzieho majetku, rušením nočného kľudu, podmienkami údržby a ochrany majetku, skupinovými aktivitami, konfliktmi s inštitúciami, konfliktmi medzi občanmi a susediacimi inštitúciami ako sú napr. školy, zábavné, nákupné centrá a podobne, pričom často je riešenie susedských sporov veľmi jednoduché a stačí len ochota zúčastnených strán dohodnúť sa na riešení.

Ďalším dobrým príkladom uplatnenia mediácie sú susedské spory, kde podobne ako v prípade pracovných kolektívov, škôl a rodiny sú dobré vzťahy nevyhnutné.

Častokrát je riešenie susedských sporov veľmi jednoduché, stačí ochota zúčastnených dohodnúť sa.

Takými najznámejšími susedskými spormi sú :

=spoločenstvá vlastníkov domov (podmienky, údržba majetku),

=susedské otázky (hluk, domáce zvieratá, parkovanie, upratovanie),

=mládež (konflikty so staršími spoluobčanmi, konflikty s inštitúciami),

=konflikty medzi občanmi a susedskými inštitúciami, ako sú školy a cirkev,

=chodenie po cudzom pozemku,

= poškodenie cudzieho majetku, rušenie nočného kľudu a podobné