Mediátorky pre ľudí

Projekt Mediátorky pre ľudí ( ďalej len MPL) – Mediátorky alias Petra & Lívia alebo v pracovnom názvu na FB Fan page Mediátorky pre ľudí vznikol pre podporu a osvetu ľudí pri komplexných sporoch. Byť ko-mediátorom je výzva, ale zároveň aj odborná služba.

Popri komediácii ponúkame nielen možnosť vyváženej mediácie, ale prostredníctvom publikovania odborných materiálov robíme osvetu pre profesiu mediátora.

V projekte MPL zdieľame mediačnú kanceláriu v Bratislave, zúčastňujeme sa vzdelávacích podujatiach s mediátormi aj s odborníkmi z pridružených profesií, absolvujeme pravidelné koordinačné online stretnutia s mediátormi iných krajín (Česko, Maďarsko, Taliansko atď.)

Takisto poskytujeme cvičné tréningy praktického výkonu mediácie pre účely internshipu v kancelárii v Dunajskej Strede, prípadne podľa počtu aktuálnych ptrojektov OZ FutuReg ponúkame medzinárodné stáže v rámci projektu Erasmusplus.

MEDIÁCIA INAK :Mimosúdne riešenie sporov s cieľom dosiahnuť dohodu, a to pomocou nestrannosti. Ak je v miestnosti viac mediátorov, mediátori si medzi sebou dokážu reflektovať na iné detaily a podnety a popritom zostať nestranný .

AKO CHARAKTERIZUJEME MEDIÁCIU PRE ĽUDÍ?

Ľudské konflikty

Transparentné jednanie

Vyvážené mediovanie

Diskrétne konanie

Máme skúsenosti v oblasti

rodinná, rozvodová a vzťahová mediácia,

obchodná a pracovoprávna mediácia

občianskoprávna mediácia, susedské spory,

verejné spory, komunálne spory, zastupovaňie záujmov verejnosti,

peer-to-peer, školská a rovesníckou mediácia

Rada však rozšírim svoje skúsenosti aj o mediáciu v susedských, pracovných, či verejných sporoch.

Môžete nás sledovať a podporiť na sociálnych sieťach:

IG: ozfutureg

IG: petra_laktisova_coach_mediator

FB: Mediátorky pre ľudí

IG: mediatorky_pre_ludi

Mediáciu poskytujeme okrem slovenčiny aj v angličtine a maďarčine.

Budeme sa tešiť, ak budeme môcť byť Vám alebo Vašim známym užitoční a urobím maximum PRE ĽUDÍ.

Ďakujeme krásne za podporu a neváhajte nás kontaktovať.

bottlivi@bottlivia.com

dr.bott.livia@gmail.com

oz@futureg.sk

petralaktisova.com

Projekt sme spustili v máji 2022, ale spolupráca sa vynorila ako veľmi efektívna kombinácia spojenia síl, vedomostí a doterajších skúseností.

Lívia Bott Domonkos & Petra Laktišová