10 tipov mediátorky

Ako rokuje mediátor projektový manažér? Okrem toho, že rýchlo a efektívne, samozrejme nasledovným štandardom:

1. Mindfullness – plne prítomní.

Predtým, ako sa stretnem s klientmi, vytváram prostredie, kde sa cítim príjemne a môžem sa plne sústrediť. Aby ste na svojom pracovisku vytvorili empatiu, musíte urobiť to isté.

2. Praktizujem umenie aktívneho počúvania.

Ako mediátorka mám zodpovednosť za to, aby som pomohla klientom prekonať prekážky a podporiť ich na ceste za cieľmi. Takže je veľmi dôležité, aby som v prvom rade pochopila ich preferencie a priority. Empatické vedenie rovnako vyžaduje, aby ste počúvali bez predsudkov a svoje očakávania nechali za dverami. Namiesto toho sa snažte pomocou aktívneho počúvania získať prehľad, pričom vám môžu pomôcť techniky ako:

  •        zrkadlenie: „Hovoríte, že…“ alebo „Znie mi to ako…“ zopakujete inými slovami, čo ste počuli, čím si potvrdíte, že správne rozumiete problému, no zároveň dáte najavo, že aktívne počúvate,
  •        utvrdzovanie: usmievanie, prikyvovanie alebo krátke slovné ubezpečenia ako „chápem“, „rozumiem“;
  •        povzbudzovanie: „A potom?“ dávate najavo, že vás zaujíma to, čo hovorí protistrana a chcete sa dozvedieť viac.

3. Naladím sa na neverbálnu komunikáciu.

Proces komunikácie je oveľa hlbší, než sú len samotné slová. Ak si všimnete, že je niekto napätý, odťahuje sa alebo sa náhle vyhýba očnému kontaktu, to sú dôležité indície, ktoré môžete pomocou empatie spojiť. Keď cítim, že klient reaguje emočne (hnevom, slzami), jemne – a láskyplne – ho požiadam, aby opísal, čo sa s ním deje. To mu umožní otvorene zdieľať stres, ktorý cíti, s vedomím, že nebude súdený ani kritizovaný. To isté môžete urobiť s členmi tímu. Ak vidíte, že je niekto mrzutý, jemne sa ho opýtajte, čo sa deje. Niekedy stačí len jednoduchá otázka ako „O čom premýšľaš?“ na začatie dialógu.

4. Neustále sa vzdelávam.

V snahe pomôcť často sa neustále vzdelávame. Skúste počkať päť sekúnd predtým, ako odpoviete. Je to nepríjemné, ale budete prekvapený, aké efektívne je precvičovať si mlčanie. Naučiť sa pohodlne znášať ticho je najcennejšia zručnosť, ktorú som sa naučila na vysokej škole a pomocou ktorej si rýchlo vybudujete vzťah, dôveru a spojenie.

5. Nahradím rozdávanie rád zvedavosťou.

Namiesto toho, aby mediátor vyjadrili hneď svoj názor, klaďte otázky, aby ste lepšie pochopili perspektívu druhej osoby, napríklad: Aký máte z toho pocit? Môžete mi povedať viac? Čo tým myslíte?Čo by pomohlo?

6. Uprednostním zámeno „my“ pred „ja“.

Klienti za mnou väčšinou prichádzajú zmätení a osamotení vo svojich bojoch. Aby som im dala najavo, že v tom nie sú sami, rýchlo sa presuniem k rozprávaniu o tom, ako budeme riešiť ich problémy ako tím — pričom používam slová ako „my“ a „nás“ — aby sa cítili silnejší a podporovaní.

Výskum ukazuje, že zmena vášho vyjadrovania je zásadným krokom k budovaniu empatie. Ľudia, ktorí používajú viac zámen v druhej osobe, lepšie interpretujú myšlienky, pocity a správanie ostatných – čo je podstata empatie.

Ak sa chcete s niekým skutočne prepojiť, vytvorte väzbu tým, že budete hovoriť o svojich spoločných cieľoch „Poďme sa porozprávať o tom, čo urobíme ďalej, aby sme to vyriešili.“ či „Dostaneme sa cez to.“.

7. Predstavujem si uhol pohľadu manažéra, právnika a kouča.

V tomto prípade si to ani neprestavujem, keďže som v podobných rolách 15 rokov pracovala. Tiež sa snažím vžiť do kože klientov:Akým obavám by mohol čeliť? O akej pozitívnej zmene sníva? Táto zmena v myslení dokáže urobiť zázraky s náladou a zaistí, že zostaneme empatickí.

8. Práca na vlastnej emočnej gramotnosti.

Snaha tiež naplniť svoje vlastné emočné rezervy, pretože nalievať z prázdneho emočného pohára sa nedá.

9. Som komediátor,.

Nie je to žiadna komédia….Ko-mediátor, je ako ko-autor. V angličtine to zneje samozrejme lepšie co- mediator…. Kolegynkou komediátorkou Petrou Laktišovou preberáme prípady online aj osobne, zabezpečujeme pritom vysokú kvalitu našich služieb. Často ma volajú ako komediátora k prípadom, kde mediátorka už ten istý prípad mala dávnejšie, osoba ktorá je inicia´átorom mediácie je známy mediátra. Mám komediátorku kolegyňu ako moju pravú ruku v právnych otázkach´.

Petra Laktišová – komediátorka v projekte Mediátorky pre ľudí

10. Správna a skúsená supervízorka je alfou a omegou.

Krisztina Mészáros je mojou supervízorkou, kolegyňou, zdieľame kancelárie v priestoroch Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda a dohliada nad mojou prácou.

Krisztina Mészáros – supervízorka v projekte Rovesnícka mediácia, Projekt : Supervízia a emocionálna rovnováha mediátorov v Prahe

Na fotke je služobná cesta v projekte Rovesníckej mediácie v Prahe

Teším sa na stretnutie s Vami! Objednajte sa

Verím v sloganoch ako ... And Justice for All. Preto sje mojim krédom, že každý si zaslúži takú spravodlivosť akú si dohodne v rámci platných noriem.