SLUŽBY

Názov poskytovanej služby1 hodina
(60minút)*
Balík 3X**Balík 6X**
Mediačné služby (Podrobný cenník mediátora pod tabuľkou)60 eur160 eur300 eur
Lektorovanie prednášok, workshopov, tréningov a seminárov v oblasti Managementu a Soft Skills ****40 eur70 eur100 eur
Konzulting v oblasti grantového a projektového poradenstva50 eur90 eur130 eur
Coaching – koučing (Academic Coaching, Business Coaching, Rodičovský koučing, vzťahový koučing)40 eur110 eur220 eur
Cenník platný od 1.5.2022
 • BALIK 3 X a 6X znamená ( služby mediátora v rozsahu 3 X 60 minút resp. 6 x 60 minút)*
 • * Ak si rezervujete a objednáte miesto v kalendári v systéme ZOOZA prvé stretnutie zahrňuje 10-15 minútové pro – bono konzultáciu online / cez telefón.
 • **V prípade nemožnosti dohody resp. nezáujmu o služby v balíku sa započítajú len reálne odmediované hodiny zaokrúhlené na 1,5 hod
 • ****(Leadership, Management, Riešenie konfliktov, Komunikácia, Kreatívne myslenie, Tolerancia, Rovesnícky mediátor (Sulimediátor) Project Management, Grant Management, Management, Team Building, Komunikácia,Asertívna komunikácia a iné podľa dohody a požiadavky) Vzdelávanie mládeže a dospelých/(Témy kurzov podľa stránky www.futureg.sk)

 • Osvedčenie o mediácii a viac informácii o mne nájdete TU
 • PhDr. Lívia Bott Domonkos, PhD. som zapísaná do Živnostenského registra Okresný úrad Dunajská Streda Číslo živnostenského registra: 210-30045
 • Fakturačné údaje:
 • 93101 Šamorín, Hlavná 792/30
 • IČO: 46956492
 • DIČ: 1071889929
 • Číslo účtu: SK87 8330 0000 0029 0213 0954

Podrobný rozpis cien v prípade obchodnej mediácie alebo mediácie právnických osôb ako aj niektoré špeciálne služby ako napr. vystavenie potvrdenia pre účely súdu v prípade neúspešnej mediácie nájdete v cenníku.