SLUŽBY

Názov poskytovanej služby1 hodina
(v rozsahu 60minút)*
Balík 3X
( služby mediátora v rozsahu 3 X 60 minút)**
Balík 6X
( služby mediátora v rozsahu 6 X 60 minú)***
Mediačné služby (Podrobný cennik pod tabuľkou) 60 eur 160 eur300 eur
Lektorovanie prednášok, workshopov, podujatí
Tréningy v oblasti Soft Skills (Leadership, Management,Riešenie konfliktov, Komunikácia, Kreatívne myslenie, Dizajn thinking),
Vzdelávanie mládeže a dospelých/(Témy kurzov podľa stránky www.futureg.sk)
od 30 – do 50eur
(podľa témy)
Consulting v oblasti grantového a projektového poradenstva – pozn.činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov50 eur
Coaching (Academic Coaching, Business Coaching, Rodičovský koučing)40 eur110 eur220 eur
Cenník platný od 1.5.2022
  • * Ak si rezervujete a objednáte miesto v kalendári v systéme ZOOZA prvé stretnutie zahrňuje 10-15 minútové pro – bono konzultácie online alebo telefonicky.
  • **V prípade nemožnosti dohody resp nezáujmu o služby v balíku sa započítajú len odmediované hodiny
  • ***V prípade nemožnosti dohody sa započítajú len odmediované hodiny
  • Osvedčenie o mediácii a viac informácii o mne nájdete TU
  • PhDr. Lívia Bott Domonkos PhD. som zapísaná do Živnostenského registra názvom Okresný úrad Dunajská Streda Číslo živnostenského registra: 210-30045
  • Fakturačná údaje:
  • 93101 Šamorín, Hlavná 792/30
  • IČO: 46956492
  • DIČ: 1071889929
  • Číslo účtu:SK87 8330 0000 0029 0213 0954

Podrobný rozpis cien v prípade obchodnej mediácie alebo mediácie právnických osôb a niektoré špeciálne služby ako napr. vystavenie potvrdenia pre účely súdu v prípoade neúspešnej mediácie nájdete v cenníku