Multikultúrna mediácia a tolerancia

Cieľom projektu Multikultúra a deti bola organizácia odborných seminárov v oblasti multikultúry pre deti základných škôl. Tolerancia a nediskriminácia, ako aj potláčanie rasizmu, ktoré sú základom dôstojnej spoločnosti. Plánované stretnutia boli zamerané na intelektuálny rozvoj detí žijúcich na území s národnostne zmiešaným obyvateľstvom a na elimináciu nežiaducich javov v multietnickej spločnosti. Cieľom projektu bolo usporiadať rad stretnutí s interetnickou tematikou, kultúrou a pomermi v rodinách.  Účastníkmi boli  deti maďarskej, rómskej a slovenskej národnosti.  Okrem uvedených tém boli obsahom seminárov aj niektoré témy portálu www.minoritykids.sk s dôrazom na spoločnú kultúru. Stretnutia spájali obyvateľov regiónu Žitného ostrova, na ktorom majú svoje historické miesto rôzne národnosti, najmä Slováci, Maďari a Rómovia. Zaverecna_ vyskumna_sprava Multikultura _deti_KULTMINOR

Výstupmi projektu boli multikultúrne podujatia:

Uskutočnené podujatia:

  1. Maďarské deti a slovenské deti– Podunajské Biskupice(2021.6.23)
  2. Maďarské deti a rómske deti – Zlaté Klasy (2021.6.25)
  3. Slovenské, rómske a maďarské deti – Podunajské Biskupice (2021.6.28)
https://www.bumm.sk/regio/2021/07/05/tolerancia-es-emberi-jogok-gyermeknyelven

Projekt Tolerancia v Dunajskej Strede

Popis projektu v maďarčine nájdete na stránkach www.futureg.sk/tolerancia

A projekt bemutatása

A projekt eredményei multikulturális események voltak: – interetnikus szemináriumok – beszélgetések és viták a multikulturalizmusról, az események témái alapján:

  1. Roma gyerekek és a színes világ – Pozsonyi Duna utca (2021.6.23)
  2. Magyar gyerekek és roma gyerekek – Nagymagyar (2021.6.25)
  3. Szlovák, roma és magyar gyerekek – Pozsonypüspök (2021.6.28)

A találkozók célja a gyermekek megismertetése volt az általános jogaikkal, a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogaival és a többnemzetiségű társadalom megnyilvánulásaival.
Az események célja a multietnizmus fenntartása iránti érdeklődés bemutatása volt, valamint a kölcsönös tolerancia, a békés együttélés és a gyermekek és felnőttek közötti megkülönböztetés vagy rasszizmus felszámolásának szükségességének bemutatása. Ugyanakkor bemutattuk a gyerekeknek, hogyan működik a Minority Kids online projekt. A célcsoport 10 – 18 éves gyermekek, szülők, de tanárok is jelen voltak, akik nagyon fontosak a gyermeknevelés folyamatában. Az események révén rámutattunk azokra a valós veszélyekre, amelyek az intolerancia, a diszkrimináció újjáéledéséből és a konstruktív kommunikáció hanyatlásából fakadnak.

Zarojelentes Multikulturalitas es a gyerekek KULTMINOR