KURZY

KURZY SEBAROZVOJA

školiteľky:Krisztina Mészáros+Lívia Bott Domonkos, ako mediátorky poskytujeme kurzy sebarozvoja pre zlepšenie rodinných a partnerských vzťahov

Kurz asertívnej komunikácie DOMA BEZ SLOV 2 dni x 2,5 hod x 4 týždne = 10 hodinový kurz 100 eur. Termíny Január 16.-29.2023 alebo podľa dohody

Kurz riešenia konfliktov : DOMA V BEZPEČÍ

Kurz nenásilnej komunikácie na pracovisku : POHODA V PRÁCI

KURZY PRE ZAMESTNANCOV ZOZ (Záujemca o zamestnanie)

Rekvalifikačne kurzy cez UPSVAR zadarmo do júna 2023

-nedostatkové profesie, ktoré sa pomocou digitalizácie vedia uplatniť na pracovnom trhu efektívnejšie vďaka kurzu

1)Digitálny Podnikateľ(základy podnikania,podnikanie v digitálnom prostredi,digitálna komunikácia) Nedostatková profesia: SZČO, Podnikateľ, Online Podnikateľ

2)Digitálny Mediátor (digitálna dohoda,digitálna komunikácia,obchodné rokovania online) Nedostatková profesia: Facilitátor, Negociátor, Mediátor

3)Digitálny Komunikačný expert (online komunikácia,offline komunikácia, riešenie konfliktov online) Nedostatková profesia: Predajca, Sales expert

4)Digitálny Lektor (rodinná dohoda,rodičovské know-how,negociácia,sociálne médiá a bezpečie) Nedostatková profesia: Učiteľ, Lektor, Tréner

5)Digitálny Učiteľ (komunikácia,riešenie konfliktu,sociálne médiá,supervizia) Nedostatková profesia: Učiteľ ZŠ, Učiteľ ZŠ, Vychovávateľ

Cena kurzu 600 EUR, rozsah kurzu 50 lektorských hodín

Postup možnosti preplatenia a žiadania kurzu pre vzdelávacie účely ZoZ zadarmo pre zamestnaných.