Kedy sa (ne)odporúča mediácia?

Kedy sa (ne)odporúča mediácia?

Pre koho je vhodná

 • pre klientov, ktorí chcú mať kontrolu nad riešením a výsledkom svojho sporu,
 • vie pomôcť tam, kde sa sporné stránky dohodnúť nedokážu, ale o dohodu záujem majú,
 • ak možno medzi účastníkmi niečo regulovať,
 • partneri sú rovní,
 • je ochota spolupracovať.

Kedy je nevhodná

Nie každý spor je vhodný na riešenie prostredníctvom mediácie, napr., keď je:

 • spojený so závislosťou od návykových a omamných látok a niektorý z účastníkov je intoxikovaný,
 • niekto z účastníkov mediácie nie je spôsobilý na právne úkony,
 • jedna zo strán nechce poskytnúť všetky nevyhnutné informácie,
 • sú v rozpore so svetonázorom klientov alebo mediátora,
 • sú výsledkom dlhodobých hlbokých emocionálnych vzťahových kríz, ktoré sú skôr parketou psychoterapeuta,
 • je spojená so zjavnou nerovnosťou oboch strán (finančná, pozičná)
 • je spojená s násilím.

Case Study

Comments are closed.