Pro – bono mediácia

Pro – bono mediácia

Bezplatné mediačné poradenstvo poskytujem každý nepárny týždeň v piatok čase od 13.00 hod. do 15.00 hod. v budove Obchodno- informačné centrum, Dunajská Streda, Alžbeítínske námestie, 1203. 2. poschodie, kancelária č. 209. Príďte sa poradiť o možnosti riešiť svoj spor mediáciou a získať informácie o mediácii ako mimosúdnom riešení sporu.

V prípade, ak potrebujete služby mediátora a máte finančné ťažkosti, ktoré Vám neumožňujú zaplatiť túto službu, máte možnosť využiť bezplatné služby Centra právnej pomoci alebo oslovte nás.

Po posúdení prípadu a nároku na bezplatnú pomoc sú služby poskytované bezplatne kvalifikovaným mediátorom.

Prečo? Zopár argumentov v porovnaní so súdnym riešením:

 • Lepšie porozumenie situácie
 • Dobrovoľnosť
 • Rovnoprávnosť
 • Zmena súperenia na spoluprácu
 • Dôvernosť
 • Ústretovosť
 • Rýchlosť
 • Nižšie finančné náklady
 • Dovoľuje prijať budúcnosť
 • Vysoká pravdepodobnosť vyriešenia a ukončenia konfliktu
 • Dostupnosť mediačných služieb
 • Zmiernenie bolesti v rodinných konfliktoch
 • Poskytnutie rolového modelu

Comments are closed.